OFERTA KÓŁ I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
ROK SZKOLNY 2011/2012

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

 

p. Aldona Wierzchnicka

 

Logopedia

Środa

Czwartek

8:00-11:30

15:00-18:00

 

p. Elżbieta Formela

 

 

 

Zespół wyrównawczy dla kl. III– edukacja polonistyczna i matematyczna

 

poniedziałek

12:30-13:15

Zabawy muzyczno ruchowe
w I oddziale przedszkolnym

wtorek

11:30-13:00

p. Iwona Białogońska Karaś

 

Koło języka angielskiego – zabawy
z najmłodszymi

 

wtorek

12:30-13:15

 

Koło j. angielskiego - kl. I-III

 

wtorek

13:20-14:05

 

Koło j. angielskiego - kl. IV-VI

 

piątek

13:20-14:05

Język angielski w „O”

czwartek

12:30-13:15

p. Katarzyna Leończyk

 

 

Liga Ochrony Przyrody

 

wtorek

13:20-14:05

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

wtorek

13:20-14:05

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

wtorek

8:00-9:35

 

p. Irena Sikorska

 

 

Schola

 

Szkolne Koło Caritas

 

piątek

 

środa

 

 

11:40-12:40

 

14:20-15:20

 

 

Zespół muzyczny

środa

13:20-14:05

p. Luisa Sikorska

Koło plastyczne kl. IV-VI

piątek

13:20-14:05

Koło taneczne

wtorek

12:30-13:15

Gimnastyka
 korekcyjno-kompensacyjna

kl.I piątek

kl.II środa

kl.III piątek

10:40-11:25

11:40-12:25

11:40-12:25

p. Grzegorz Klin

 

SKS(dla klas I-III)

SKS(dla klas IV-VI)

wtorek

czwartek

 

13:15-14:05

14:10-15:10

 

 

p. Agnieszka Domina –Jasińska

 

Zajęcia wyrównawcze dla kl. II

poniedziałek

12:30-13:15

Koło teatralne

piątek

12:30-13:30

p. Violetta Kolak-Jańska

 

Koło artystyczno-plastyczne dla dzieci
z II oddz. przedszkolnego

 

wtorek

13:15-14:05

p. Maciej Wierzchnicki

Koło historyczne

wtorek

13:20-14:10

p. Daria Bugajska

 

 

Koło matematyczno-informatyczne

środa

14:10-14:55

Zespół wyrównawczy z matematyki dla kl.VI

środa

14:10-14:55

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV

czwartek

14:10-14:55

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. V

środa

13:20-14:05