OFERTA KÓŁ I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
ROK SZKOLNY 2010/2011

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

p. Aldona Wierzchnicka

 

 

 

Logopedia

 

Środa

8:00-12:10

Logopedia

Czwartek

14:00-17:15

 

p. Elżbieta Formela

 

 

 

Koło wyrównawcze dla kl. II – edukacja polonistyczna i matematyczna

 

poniedziałek

10:40-11:25

Koło recytatorskie

czwartek

12:30-13:15

 

14:05-15:05

P. Karolina Włoch- Czapiewska

 

J. angielski  - przedszkole

 

poniedziałek

10:00-10:30

 

Koło j. angielskiego - kl. I-III

 

poniedziałek

12:30-13:15

 

Koło j. angielskiego - kl. IV-VI

 

czwartek

13:15-14:05

p. Katarzyna Leończyk

 

 

LOP

TPD

 

czwartek

8:00-8:50

TOZ

piątek

14:10-14:55

 

p. Irena Sikorska

 

 

Schola

Szkolne Koło Caritas

piątek

czwartek

12:30-13:30

14:10-14:55

p. Luisa Sikorska

Koło plastyczne

 

poniedziałek i czwartek
(plan niebasenowy)

 

 

 

czwartek

 

13:20-14:05

14:10-14:55

 

 

 

13:20-14:05

 

Koło taneczne

środa ( co druga)

12:30-13:15

Gimnastyka
 korekcyjno-kompensacyjna

poniedziałek

czwartek

piątek

11:40-12:25

12:30-13:15

11:40-12:25

 

p. Patrycja Olszewska

 

Koło teatralne

czwartek

14:10-14:55

P. Grzegorz Klin

SKS(dla klas IV-VI)

SKS(dla klas I-III)

 

wtorek

czwartek

14:10-15:10

p. Agnieszka Domina –Jasińska

 

Koło teatralne

czwartek

14:10-14:55

zajęcia wyrównawcze dla kl. I

piątek

10:40-11;25

P. Violetta Kolak-Jańska

 

Zajęcia wyrównawcze i doskonalące dla kl. III – edukacja polonistyczna i matematyczna

 

wtorek

11:40-12:25

 

Koło artystyczno-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

środa

13:00-14:00

 

Koło artystyczno-plastyczne dla kl. I-III

 

środa

11:40-12:25

p. Maciej Wierzchnicki

Zespół wyrównawczo- doskonalący
z historii kl. IV-VI

środa

12:30-13:15

P. Daria Bugajska

 

 

koło matematyczne
i informatyczne

 

piątek

12:30-13:15