OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH oraz ORGANIZACJE SZKOLNE
ROK SZKOLNY 2017/2018

 

DODATKOWE  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Nazwa

Klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

j. kaszubski

I-VI

16

p. P. Wesołowska-Szmajda

zgodnie z planem

wychowanie do życia w rodzinie

V

1

p. K. Leończyk

zgodnie z planem

 

INNOWACJE

Nazwa

Klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

edukacja regionalna

V

1

p. K. Leończyk

zgodnie z planem

edukacja europejska

VI

1

p. M. Wierzchnicki

zgodnie z planem

nauka programowania

IV

1

p. D. Bugajska

zgodnie z planem

 

KOŁA PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE

Nazwa

Klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

 

Szkolne Koło Sportowe

 

IV-VII

1

p. G. Klin

Poniedziałek

15:15-16:00

IV-VI

1

Czwartek

13:35-14:20

koło informatyczne

IV-VII

1

p. D. Bugajska

Środa

13:35-14:20

koło taneczne

I-III

2

p. M. Grajewski

Czwartek

11:45-13:30

IV-VII

2

Poniedziałek
Środa

14:25-15:10

12:45-14:20

koło recytatorsko-teatralne

I-III

1

p. A. Domina-Jasińska

Poniedziałek

13:35-14:20

koło plastyczne

I-III

1

p. E. Formela

Wtorek

12:45-13:30

koło szachowe

I-III

2

p. M. Wierzchnicki

Środa

13:35-14:20

IV-VII

Wtorek

14:25-15:10

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I DOSKONALĄCE

Nazwa

Klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

zajęcia wyrównawcze

III

1

p. D. Szczutkowska

Piątek

11:45-12:30

zajęcia wyrównawcze

z j. polskiego

VII

1

p. P. Olszewska

Środa

13:35-14:20

zajęcia wyrównawcze
z matematyki

IV,V

1

p. D. Bugajska

Czwartek

13:35-14:20

 

 


 

TERAPIE I ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Nazwa

Oddział, klasa

Liczba godz.

Prowadzący

Dzień

Godzina

terapia logopedyczna

 

 

p. A. Wierzchnicka

 Wtorek Środa

8:00-11:30
12:00-13:45 

konsultacje logopedyczne

 

 

p. A. Wierzchnicka

Środa

13:45-14:30  

rewalidacja

 

2

p. I. Sikorska

Poniedziałek
Środa

13:35-14:20

nauczanie indywidualne

V

8

p. P. Olszewska

p. K. Włoch-Czapiewska

p. D. Bugajska

p. K. Leończyk

p. M. Wierzchnicki

zgodnie z planem

VI

8

p. G. Rożnowska

p. K. Włoch-Czapiewska

p. D. Bugajska

p. K. Leończyk

p. M. Wierzchnicki

zgodnie z planem

VII

10

p. G. Rożnowska

p. K. Włoch-Czapiewska

p. D. Bugajska

p. K. Leończyk

p. M. Wierzchnicki

p. M. Brozis

p. E. Florek

zgodnie z planem

 

 

ORGANIZACJE

Nazwa

Prowadzący

Samorząd Szkolny

p. P. Wesołowska-Szmajda

p. G. Klin

Liga Ochrony Przyrody

p. K. Leończyk

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

p. K. Leończyk

 

 

INNE

Nazwa

Prowadzący

Gazetka szkolna „Moja szkoła i ja”

p. K. Włoch-Czapiewska

p. D. Bugajska

Sklepik „Grosik”

p. K. Leończyk

Opieka nad pocztem sztandarowym

p. M. Wierzchnicki