HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH OBCHODÓW

2018

,,ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W BIERKOWIE

L.p.

 

ZADANIE

 

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Uroczysty apel z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

10.11.2017

Nauczyciel historii – Maciej Wierzchnicki

2.

 

Zgłoszenie i udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”

10.01.2018 – zgłoszenie

10.03.2018 – dostarczenie prac

Nauczyciel historii – Maciej Wierzchnicki, nauczyciel plastyki, wychowawcy

3.

Konkurs Krasomówczy -PTTK Słupsk

29.03.2018 – zgłoszenie

10.04.2018 - konkurs

Nauczyciele języka polskiego, pozostali nauczyciele

4.

Szkolny Konkurs Plastyczny – „Symbole państwa polskiego”, klasy I – III

Styczeń 2018

Nauczyciele I - III

5.

Szkolny Konkurs Plastyczny – „Portret Józefa Piłsudskiego”, klasy IV –VII

Luty 2018

Nauczyciel plastyki

6.

Album – „Dzieła i czyny Polaków dla niepodległości”, klasy IV – VII

Marzec 2018

Wychowawcy klas IV - VII

7.

Alfabet współczesnego patriotyzmu

Marzec 2018

Nauczyciele języka polskiego

8.

1. Drogi Polaków do niepodległości

2. Kalendarium niepodległościowe

3. Ojcowie Polski Odrodzonej - realizacja tematów na lekcjach historii

Luty – czerwiec 2018

Nauczyciel historii – Maciej Wierzchnicki

9.

Prezentacje multimedialne:

1. O Niepodległą – sylwetki wybitnych postaci

2. 11 XI 1918 – co to za dzień?

Kwiecień – maj

2018

Nauczyciele informatyki i matematyki

10.

Szkolny Konkurs Wiedzy – „Niepodległa Polska” , klasy I - III

Marzec 2018

Nauczyciel historii – Maciej Wierzchnicki oraz wychowawcy klas I – III

Szkolny Konkurs Wiedzy – „Niepodległa Polska”, klasy IV - VII

Luty – marzec 2018

Nauczyciel historii – Maciej Wierzchnicki oraz wychowawcy klas IV – VII

11.

Bieg dla Niepodległej – zawody sportowe

 

Czerwiec 2018

Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy klas, Rada Rodziców

12.

Wystawa książek o tematyce patriotycznej

2018

Nauczyciel bibliotekarz

13.

Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej

 

Kwiecień 2018

Nauczyciel muzyki, nauczyciele przedszkola

Wychowawcy klas I-VII

Rada Rodziców

14.

Wydanie gazetki okolicznościowej „Rok dla Niepodległej”

Maj – czerwiec 2018

Zespół zadaniowy

15.

Zakładka na stronie internetowej szkoły – „Rok dla Niepodległej”

2018

Nauczyciel informatyki

16.

Szkolny Konkurs Poetycki ,,Ukochana Niepodległość”

 

Maj 2018

Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele klas I-VII

Rada Rodziców

17.

Patriotyczny wystrój szkoły i sal lekcyjnych – szkolny konkurs

 

Kwiecień/listopad 2018

Zespół Zadaniowy
Samorząd Szkolny

Wychowawcy klas

18.

 

Wystawa całoroczna -

„Rok dla Niepodległej”

2018

Nauczyciel plastyki, wszyscy nauczyciele, pedagog

19.

„Dzień barw narodowych” -

wykonanie biało-czerwonych kotylionów i flag

Kwiecień – maj 2018

Nauczyciel plastyki, wychowawcy klas

20.

„Żywa lekcja historii”

Spotkanie z zaproszonymi  gośćmi z AP w Słupsku oraz mieszkańcami – przedstawicielami starszego pokolenia z obwodu naszej szkoły (prezentacje, pogadanki i prelekcje)

2018

Wszyscy nauczyciele

 

21.

„100 – lecie NIEPODLEGŁOŚCI”
- uroczysty apel szkolny

Listopad 2018

Nauczyciel historii, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel informatyki lub matematyki

22.

Współudział naszej szkoły w Lokalnych (Kraina w Kratę) oraz Gminnych Obchodach 100 – lecia NIEPODLEGŁOŚCI

Wedle kalendarza

Wszyscy nauczyciele

23.

Apel podsumowujący działania

„Rok dla Niepodległej” w naszej szkole

2018

Dyrektor

Nauczyciel historii

Wszyscy nauczyciele

 

Opracowanie:
Maciej Wierzchnicki - nauczyciel historii

Konsultacje:
Dyrektor Szkoły - Grażyna Rożnowska
Grono Pedagogiczne
Samorząd Szkolny