Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. W. Witosa w Bierkowie:

BANK PKO BP

nr  35 1440 1390 0000 0000 1632 7727

 

Bierkowo, 04.09.2017

 

Drodzy Rodzice.

W ramach ubezpieczenia dla Uczniów, Rada Rodziców wybrała na rok szkolny 2017/2018, nową opcję ubezpieczenia.

Mamy do wyboru jeden z trzech wariantów:

 

1) 34,06 zł – przy sumie ubezpieczenia 7.000 zł

2) 46,95 zł – przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł

3) 56,05 zł – przy sumie ubezpieczenia 12.000 zł

 

Każdy Rodzic chcący ubezpieczyć swoje dziecko, powinien udać się z wybraną kwotą do Wychowawcy klasy i podpisać odpowiedni dokument, będą potrzebne dane dziecka (m.in. imię, nazwisko, PESEL).

Z poważaniem.

Rada Rodziców

 

załącznik ze szczegółami opcji do wyboru (pdf)