PLAN LEKCJI  I ZAJĘĆ       rok szkolny 2012/2013

 

 

przedszkole

zerówka

klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

8.00-8.45

Poniedziałek

x

x

 

x

5

x

4

x

8

historia

2

przyroda

1

j.an.I/z.d-m.II

3/7

8.50-9.35

x

x

 

x

5

x

4

x

8

j. ang

3

matematyka

2

historia

1

9.45-10.30

x

x

 

basen

5

religia

4

basen

 

j. polski

3

historia

2

j.polski

8

10.40-11.25

x

x

 

basen

5

w-f

s

basen

 

matematyka

2

j. polski

8

eduk. euro

3

11.40-12.25

x

x

 

basen

 

x

4

basen

 

zaj.kom.

7

edu. euro

3

matematyka

2

12.30-13.15

x

x

 

k. plast.

 

k. plast.

 

k. plast.

 

basen

 

basen

 

basen

 

13.20-14.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basen

 

basen

 

basen

 

14.10-14.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basen

 

basen

 

basen

 

8.00-8.45

Wtorek

x

x

 

x

5

x

4

x

8

przyroda

1

plastyka

3

j.an.I/zobi.II

2/6

8.50-9.35

x

x

 

x

5

j.ang

4

x

8

j. polski

3

technika

2

przyroda

1

9.45-10.30

x

x

 

x

5

x

4

x

1

plastyka

2

j.ang

3

j. polski

8

10.40-11.25

x

x

 

x

5

x

4

x

1

technika

2

j. polski

8

j.an.II/z.d-mI

3/7

11.40-12.25

x

x

 

religia

5

w-f

s

x

4

j. ang

3

matematyka

2

j.niem

1

12.30-13.15

x

j. ang.

 

z.wyr./gim kor.

 

gim kor./k.mat

 

z.wyr.

 

z.wyr.j.pol.

3

w-f dz

s

w-f dz / z.w-m.ch

s/2

13.20-14.05

 

 

 

 

 

 

 

7:45-8:00 sp.z.ks.

 

z.wyr.mat.

2

w- f dz

s

w-f dz/rew.

s

14.10-14.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sks

 

sks

 

sks/rew

s

8.00-8.45

Środa

x

x

 

x

5

x

4

x

2

j. niemiecki

3

edu.reg

1

godz. wych

8

8.50-9.35

x

x

 

x

5

x

4

x

2

j. polski

3

j. ang

1

j. polski

8

9.45-10.30

x/ j.ang.30 min

x

 

x

5

religia

4

x

1

j. polski

3

j. polski

8

matematyka

2

10.40-11.25

x

x/sp.z.ks.30 m.

 

x

5

x

4

j. ang

3

matematyka

2

religia

8

technika

1

11.40-12.25

x

x

 

j. ang.

5

zaj.kom

7

świetlica

 

religia

3

matematyka

2

plastyka

1

12.30-13.15

x

religia

 

k.tan.

 

k.tan/ k.mat.

 

k.tan./ k.mat.

 

j.ang

3

informatyka

7

przyroda

1

13.20-14.05

 

 

 

 

 

 

 

muzyka

2

k.inf./schola

7/1

k.inf.

7/1

14.10-14.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k.tan.

 

k.tan.

 

k.tan/z.w-j.pol.

 

8.00-8.45

Czwartek

x

x

 

x

5

x

4

religia

2

w-f

s

przyroda

1

j.an.II/zobi.I

3/6

8.50-9.35

x

x

 

x

5

j.niem.

4

j.ang.

1

w-f

s

matematyka

2

religia

3

9.45-10.30

x

x

 

religia

5

x

4

x

1

matematyka

2

j.ang

3

j. polski

8

10.40-11.25

x

x

 

j.ang.

5

x

4

x

1

wych. komu.

3

j. polski

8

matematyka

2

11.40-12.25

x

x

 

 

5

j.ang.

4

zaj.kom

7

wych. komu.

3

godz.wych

2

przyroda

1

12.30-13.15

x

 

 

 

 

z.wyr.

4

gim.kor.

 

przyroda

1

w-f ch

s

w-f ch/z.w-m.dz

s/2

13.20-14.05

 

 

 

 

 

k.teatr.

 

k.teatr.

 

godz. wych.

1

wfch/k.plast.

s/2

w-f ch/k.plast.

s/2

14.10-14.55

 

 

 

sks

s

sks

s

sks

s

k.teatr.

 

k.teatr.

 

k.teatr.

 

8.00-8.45

Piątek

x

x

 

zaj.kom.

7

x

4

j.niem

5

matematyka

2

przyroda

1

religia

3

8.50-9.35

x

x

 

x

5

x

4

x

8

j. polski

3

religia

1

matematyka

2

9.45-10.30

x/ sp.z.ks.30m.

x

 

x

5

basen

 

x

4

j. polski

3

matematyka

2

j.polski

8

10.40-11.25

x

x

 

j.niem.

5

basen

 

w-f

s

religia

3

j. polski

8

j.an.I/inf.II

1/7

11.40-12.25

x

x

 

x

5

basen

 

religia

4

przyroda

1

j. niem

2

j.an.II/ inf.I

1/7

12.30-13.15

x

x

 

z.w.j.ang.

4

z.w.j.ang.

4

z.w.j.ang/schol

4

k.j.ang./schol

3

edu .reg.

1

muzyka

2

13.20-14.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w.dżwr.

2

k.j.ang./z.w-prz

1/3

14.10-14.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEKTÓRE SKRÓTY:

z.d-m.II – zajęcia doskonalące z matematyki grupa druga

z.wyr.- zajęcia wyrównawcze
z.w-m.ch – zajęcia wyrównawcze z matematyki chłopców

z.w-prz – zajęcia wyrównawcze z przyrody

zobi.I –zajęcia opiekuńcze w bibliotece grupa pierwsza
z.w-j.pol .– zespół wyrównawczy z języka polskiego

sp.z.ks.30 m – spotkanie z książką 30 minut

k.mat – koło matematyczne

k.tan – koło taneczne

k.inf – koło informatyczne
k.j.ang – koło języka angielskiego

gim.kor – gimnastyka korekcyjne

zaj.kom – zajęcia komputerowe

edu.euro – edukacja europejska

edu.reg – edukacja regionalna

w.dżwr – wychowanie do życia w rodzinie

j.an.I – język angielski grupa pierwsza

inf.I – informatyka grupa pierwsza