Kalendarz wydarzeń i uroczystości na rok szkolny 2011/2012

L.p.

Data

Wydarzenie/Uroczystość

Odpowiedzialny

1.

01.09.2011 r.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012

P. L. Sikorska
P. P. Olszewska
P. A. Domina-Jasińska
P. G. Klin
P. M. Wierzchnicki

2.

zgodnie z terminem

Sprzątanie  Świata

P. K. Leończyk
wychowawcy klas
i oddz. przedszkolnych

3.

22.09.2011 r.

Pasowanie na ucznia. Ślubowanie kl. I

P. D. Szczutkowska

4.

30.09.2011 r.

Wybory Samorządu Szkolnego

P. V. Kolak-Jańska
P. K. Włoch-Czapiewska
P. D. Bugajska

5.

14.10.2011 r.

Dzień Edukacji Narodowej.

P. L. Sikorska
P. P. Olszewska
P. A. Domina-Jasińska
P. D. Bugajska
P. D. Szczutkowska

6.

28.10.2011 r.

1 Listopada w naszej tradycji i kulturze

P. I. Sikorska

7.

10.11.2011 r.

Święto Niepodległości

P. L. Sikorska
P. M. Wierzchnicki

8.

25.11.2011 r.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

P. H. Cichocka
P. V. Kolak-Jańska
nauczyciel-bibliotekarz
P. A. Wierzchnicka

9.

30.11.2011 r.

Szkolna Zabawa Andrzejkowa

Samorząd Szkolny
wychowawcy klas

10.

06.12.2011 r.

Mikołajki

Rada Rodziców
wychowawcy klas

11.

zgodnie
z planem

Wigilia dla Seniorów,
Jasełka oraz świąteczne życzenia

P. I. Sikorska
P. L. Sikorska
P. D. Szczutkowska

12.

20.01.2012 r.

Dzień Babci i Dziadka

P. E. Formela
P. V. Kolak-Jańska
P. H. Cichocka
P. D. Szczutkowska
P. A. Domina-Jasińska

13.

21.03.2012 r.

Powitanie wiosny

Samorząd Szkolny
wychowawcy klas
i oddziałów przedszkolnych
P. G. Klin

14.

04.04.2012 r.

Polska Wielkanoc

P. P. Olszewska
P. A. Domina- Jasińska

15.

23.04.2012 r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi i Światowy Dzień Książki

P. K. Leończyk
nauczyciel - bibliotekarz

16.

30.04.2012 r.

Dzień Flagi i Święto 3-Maja

P. M. Wierzchnicki
P. L. Sikorska
wychowawcy

17.

09.05.2012

Dzień Unii Europejskiej

P. M. Kobylarz
i nauczyciel
j. angielskiego
wychowawcy klas
w ramach godz. wych.

18.

02.06.2012 r.

Dzień Matki

Dzień Dziecka

Dzień Otwartej Szkoły

cały zespół nauczycielski
zgodnie z planem zadań

19.

11.06.2012 r.

Dzień Patrona Szkoły

P. M. Wierzchnicki
wychowawcy
nauczyciel-bibliotekarz

20.

23.06.2012 r.

Dzień Ojca

P. G. Klin
wychowawcy

21.

27.06.2012 r.

Bezpieczne wakacje 2012 – apel

P. K. Leończyk

22.

29.06.2012 r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012

P. K. Leończyk
P. E. Formela