O platformie

Witam nauczycieli!

Platforma edukacyjna na naszym serwerze jest  miejscem dla nauczycieli, przeznaczonym głównie na opisy działań związanych z dydaktyką szkolną.

 

Na platformie, nauczyciele mogą m. in.:

 • prezentować swoje obserwacje i pomysły dotyczące nauczanego przedmiotu
 • publikować materiały, które ich zdaniem mogą być przydatne uczniom w procesie nauczania
 • publikować materiały i opracowania przydatne dla uczniów na etapach przygotowawczych do różnego rodzaju konkursów
 • publikować materiały przydatne dla uczniów na etapie przygotowawczym do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową
 • dokumentować postępy w realizacji działań (np. projektów edukacyjnych, innowacji)
 • publikować prezentacje, fotocasty, galerie zdjęć, filmiki, plakaty ich zdaniem mogące zainteresować uczniów, ze względów edukacyjnych – przydatne
 • podsumowywać swoją pracę, dzielić się z innymi wnioskami na przyszłość
 • opisywać, z jakich narzędzi TIK korzystają podczas nauczania, pracy w klasie, przygotowywania projektów,  które z nich są im najbardziej pomocne
 • publikować stworzone przez siebie materiały edukacyjne (np. poradniki, instrukcje użycia narzędzi i programów)
 • komentować i otrzymywać komentarze od innych blogujących
 • dzielić się ciekawymi linkami edukacyjnymi
 • inspirować siebie nawzajem i poszukiwać inspiracji
 • podejmować próby prowadzenia lekcji i zajęć metodą e-lerningową (zobacz poradnik).

 

WAŻNE:

 • Użytkownicy – nasi nauczyciele –  muszą być zarejestrowani i zalogowani, aby móc publikować.
 • Do rejestracji potrzebna jest nazwa użytkownika  i e-mail (najlepiej służbowy).

Grażyna Rożnowska
Dyrektor