dydaktyka i wychowanie

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: Luty 19, 2018

Padlet- Daria Bugajska- nauczycielka matematyki

PADLET- wirtualna tablica dla nauczycieli matematyki, informatyki oraz dla uczniów

Przejdź do Padletu

 

Posted by: | Posted on: Luty 3, 2018

Blogi nauczycielskie

„Pani Hello”. Od nauczyciela do trenera! Blog edukacyjny dla nauczycieli języka angielskiego – prowadzi p. Karolina Włoch-Czapiewska

„Moja tablica”Padlet. Informacje przydatne nauczycielom- szczególnie matematyki, załączone linki do ciekawych narzędzi  i aplikacji, z których można korzystać na lekcjach. Forma dzielenia się wiedzą – czyli –  po prostu dobrą praktyką. – prowadzi p. Daria Bugajska

Posted by: | Posted on: Czerwiec 3, 2017

STARSI UCZĄ MŁODSZYCH-MŁODSI UCZĄ STARSZYCH-CZYLI SZTAFETA POKOLEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA WINCENTEGO WITOSA W BIERKOWIE

Nauczanie jest procesem długotrwałym i możliwym jedynie wtedy gdy oba podmioty w nim uczestniczące: zarówno nauczyciel jak i uczeń zainteresowane są w równym stopniu realizacją treści programowych. Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów, egzaminów gimnazjalnych i matur wciąż są kwestią otwartą. Rokrocznie porównuje się szkoły w skali gminy, województwa i kraju, opracowuje staniny i programy naprawcze. Napisano już setki, jeśli nie tysiące stron analiz i „dobrych rad”. Jeszcze nikt nie znalazł złotego środka.

Współczesna szkoła stawia wysokie wymagania co do wyników, ale także metod i form pracy z uczniem. Dzisiejszy nauczyciel nie pracuje już w sposób tradycyjny, rodem sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Wystarczy przejść po dowolnym szkolnym obiekcie, by znaleźć  liczne oznaki nowoczesności. Polska szkoła musi współistnieć ze światem nowoczesnych technologii. Zatem tradycyjna kreda i tablica powoli, lecz nieubłaganie odchodzą do lamusa. Nikogo nie dziwią już tablice interaktywne, tablety zamiast zeszytów i powszechna cyfryzacja. Metodycy teoretycy oraz ci praktykujący mają szerokie pole działania. Wszyscy zastanawiają się, jak uczyć skutecznie? Czy zupełnie odejść od tak zwanych tradycyjnych metod pracy i postawić na technologie informacyjne? Wszak dzisiejsi uczniowie nie mają najmniejszych problemów w obsłudze komputerów-można  to wykorzystać. Jednak w jaki sposób pracować, by nauka nie stała się jedynie zabawą,  a praca przynosiła wymierne rezultaty podczas sprawdzianów?

W Szkole Podstawowej w Bierkowie mamy swoje sprawdzone sposoby na aktywizację uczniów. Nasza szkoła łączy tradycję z innowacyjnymi metodami nauczania,  a jednym ze sposobów przyswajania wiedzy jest wzajemne uczenie się od siebie: starsi uczą młodszych, ale też i młodsi mają wiele do przekazania starszym. Przeprowadzić takie zajęcia łączące różne grupy wiekowe nie jest łatwo. Trzeba znaleźć wspólny mianownik,  który sprawi, że porozumienie będzie możliwe i sprawi satysfakcję każdej ze stron.

Metoda, gdzie uczniowie przejmują rolę nauczyciela coraz częściej stosowana jest w szkołach. Polega ona na bezpośrednim, osobistym zaangażowaniu uczniów w zaplanowanie, prowadzenie i realizację lekcji. Daje możliwość podzielenia się swoją wiedzą z innymi w przystępny sposób. Determinuje samodzielność i odpowiedzialność za uczenie się i nauczanie innych. Uczniowie w roli pedagogów muszą być kreatywni, otwarci. Uczą się autoprezentacji, kierowania grupą, empatii i zarządzania czasem. Wchodząc w rolę nauczyciela mają okazję do zweryfikowania swojej wiedzy, przygotowują się do zadania z wielką powagą. Mając już „przepracowane” umiejętności trafiają w tok myślenia uczniów, którym tę wiedzę przekazują. Uczniowie-odbiorcy chętnie współpracują ze swymi kolegami. Zadają pytania, nie mają obaw przed ewentualną złą oceną, wykazują więcej śmiałości i dociekliwości niż podczas bardziej typowych lekcji.

Z własnego doświadczenia wiem, że początkowo nauczyciel powinien dyskretnie kontrolować działania uczniów, jednak nie ograniczać ich własnych pomysłów i sposobów prowadzenia lekcji. Uczniowie sami wiedzą najlepiej, co im samym sprawiło trudność podczas nauki danego zagadnienia i jak tę trudność pokonać.

Tematyka takich zajęć może być zupełnie dowolna i dotyczyć właściwie każdego przedmiotu. W mojej szkole odbyła się lekcja z uczniami klasy piątej oraz pierwszej. Były to zajęcia interdyscyplinarne między przedmiotami: informatyka i język angielski. Narzędziem, które wystąpiło w roli głównej była tablica interaktywna. Uczniowie klasy starszej mieli za zadanie nauczyć młodszych kolegów używania tablicy przy jednoczesnej weryfikacji poprawności rozpoznawania kształtów i kolorów w języku angielskim. Uczestnicy mieli do dyspozycji strony internetowe oraz programy multimedialne związane tematycznie z klasyfikacją różnych elementów o określonych barwach. Ćwiczenia te cieszyły się wielkim powodzeniem i zupełnie niepostrzeżenie młodsi uczniowie opanowując obsługę tablicy interaktywnej przyswajali sobie słówka i polecenia w języku angielskim.

Budowanie dobrych relacji między młodszymi i starszymi powinno opierać się przede wszystkim na wzajemnym szacunku, chęci zrozumienia, poznania i ciekawości. W pewnym stopniu należy zagłębić się w świat rozumowania współuczestnika zadania. Chęć współpracy ma wpływ na efekt końcowy, bowiem pozytywna atmosfera sprzyja wymianie doświadczeń i wiedzy.

Takie wnioski pozwoliły na realizację kolejnej nietypowej lekcji w naszej szkole. Impulsem było spostrzeżenie, że młodzież nie ma żadnych oporów związanych  z użytkowaniem współczesnych osiągnięć technologicznych. Dla dzisiejszych uczniów, którzy od maleńkości mają do czynienia z telefonami komórkowymi i komputerami obecność tych urządzeń jest sprawą najbardziej naturalną i oczywistą. Większość z nich wprost nie wyobraża sobie, że kiedykolwiek mogłoby być inaczej. Świat bez tych urządzeń jest już dla nich zupełną abstrakcją. Można by powiedzieć, że urodzili się z telefonem w dłoni. Internet, cyfryzacja to ich codzienność. Niezwykle szybko uczą się obsługi i stosowania wszelkiego sprzętu cyfrowego. To bardzo często wprost przeciwnie niż ich rodzice, którzy przeważnie pierwszą swoją komórkę zakupili w wieku dorosłym. Również współczesna szkoła jest diametralnie inna od tej, do której sami uczęszczali i którą pamiętają. Klasa, w której się uczyli zaopatrzona była w tablicę jak najbardziej tradycyjną i dzisiejsze tablice mające połączenia z notebookami, rzutnikami, wizualizerami, tabletami i, oczywiście,  z Internetem to dla wielu wciąż ogromna zmiana.

Wobec tego do Szkoły w Bierkowie zaprosiliśmy rodziców, którzy chcieliby zobaczyć, jak dziś pracują i zdobywają wiedzę ich dzieci. Tym razem również w roli nauczycieli własnych rodziców wystąpili uczniowie. Z wielkim zapałem przystąpili do demonstracji możliwości tablicy i po krótkim wprowadzeniu zachęcili przybyłych do samodzielnej pracy. Początkowo nieśmiało, później coraz sprawniej mamy pod okiem własnych dzieci wypróbowywały możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie poczuli się niezwykle ważni i z wielką wyrozumiałością naprowadzali działania „podopiecznych” na właściwe tory chwaląc za postępy i taktownie poprawiając błędy. Obie strony zadania bawiły się wspaniale: rodzice nabierali pewności siebie oraz dostrzegali przemianę dzisiejszych szkół; uczniowie uczyli się zrozumienia i odpowiedzialności, a także delikatności i wyczucia.

Lekcje tego typu realizowane w naszej szkole sprawiają zarówno młodszym jak i starszym wiele radości. Dają poczucie dobrze wypełnionego zadania, stymulują odpowiedzialność, pewność siebie i swoich umiejętności. Korzyści odnosi każda ze stron. Taka forma pracy jest też urozmaiceniem lekcji i jedną z form wspierania procesu kształcenia. Kolega ze starszej klasy opowiadający o tym, jak rozwiązał zadanie i wspólnie ćwiczący tę umiejętność z młodszymi uczniami potrafi przekazać swą wiedzę w zupełnie inny sposób, niż nauczyciel. Często taka metoda pracy i współpracy zapada najbardziej w pamięć. Wewnątrzszkolny projekt „Starsi uczą młodszych-młodsi uczą starszych” jest, moim zdaniem, projektem na miarę czasów.

Daria Bugajska

nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych

w Szkole Podstawowej imienia Wincentego Witosa w Bierkowie