Ostatnia aktualizacja strony dnia 23.08.2017 roku.

Pedagog szkolny

Czas pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2017/2018 

Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący
Poniedziałek p. Katarzyna Leończyk
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek