Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie
Ostatnia aktualizacja strony dnia 08.07.2018 roku.

logopedia_logo1

Terapia logopedyczna

W Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie prowadzone są zajęcia logopedyczne przez nauczyciela dyplomowanego neurologopedę mgr Aldonę Wierzchnicką.

Terapia odbywa się indywidualnie i grupowo. Ponadto dla zainteresowanych rodziców  w szkolnym gabinecie logopedycznym prowadzone są konsultacje.

Główne cele terapii:

  • Kształtowanie starannej wymowy

  • Profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym

  • Popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych

  • Korekcja wad wymowy i zaburzeń mowy

Gwarantowany profesjonalny dobór ćwiczeń w zależności od zdiagnozowanej wady wymowy z zastosowaniem nowoczesnych metod.

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2017/18

terapia logopedyczna Wtorek 
8:00-11:30
Środa
12:00-13:45
 A. Wierzchnicka
konsultacje logopedyczne Środa 
13:45-14:30
 A. Wierzchnicka

logopeda_logo2

logopeda_zd2

logopeda_zd1

 

Wydarzenia związane z działalnością logopedy