Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie » Historia szkoły→Z kart kronik szkolnych
Ostatnia aktualizacja strony dnia 08.07.2018 roku.

Historia szkoły→Z kart kronik szkolnych

Lata 40-te XX wieku

Lata 50-te XX wieku 

Lata 60-te XX wieku

Lata 70-te XX wieku (do roku szkol. 1972/73)  – pdf,  xps