Ostatnia aktualizacja strony dnia 17.10.2017 roku.

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji całościowej zewnętrznej(233 str. ; 3,5 MB) 

Koncepcja Rozwoju Szkoły na lata 2015-2017