Ostatnia aktualizacja strony dnia 25.04.2018 roku.

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie

Raport z ewaluacji całościowej zewnętrznej(233 str. ; 3,5 MB) 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018