Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie » Dokumenty szkolne
Ostatnia aktualizacja strony dnia 08.07.2018 roku.

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie

Raport z ewaluacji całościowej zewnętrznej

Plany lekcji 

Szkolne zestawy podręczników

Oferty zajęć pozalekcyjnych

Kalendarze uroczystości

Ważne terminy

Dodatkowe dni wolne

Zebrania z rodzicami

Raporty ze sprawdzianów dyrektorskich