Ostatnia aktualizacja strony dnia 28.08.2018 roku.

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie

Bezpieczna szkoła – Zarządzenie Wójta Gminy Słupsk 

Plany lekcji 

Zebrania z rodzicami

Oferty zajęć pozalekcyjnych

Szkolne zestawy podręczników

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz wydarzeń i uroczystości 2018/2019

Dodatkowe dni wolne

Raport z ewaluacji całościowej zewnętrznej

Raporty ze sprawdzianów dyrektorskich