Hymn Szkoły

SP_Bierkowo-logo                                                                  Słowa i muzyka
                                                                  Pani Luisa Sikorska

 

 

 

Hymn
Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Bierkowie

1.       Dumni z naszych bohaterów

poznajemy wciąż ich los.

To historia naszej ziemi,

każda lekcja – wiedzy kłos.

Chcemy służyć Ci – Ojczyzno

naszym gminom , miastom, wsiom

swoją wiedzą , pracą , dumą

jak przodkowie własną krwią.

 

2.      Ziemia cała nam jest domem,

wszyscy ludzie – jedna brać.

Będziem kochać ich rozumnie

i w szeregu jednym stać.

Szkoła nasza wiejska szkoła

tą najlepszą przecież jest.

Tu się bawisz, tu się uczysz,

a Twa wiedza – to Twój chleb.