Ostatnia aktualizacja strony dnia 25.04.2018 roku.

Dla uczniów

Hymn Szkoły

Ceremoniał Pocztu Sztandarowego

Samorząd Szkolny

Kodeks postępowania kulturalnego ucznia

Szkolny katalog niedopuszczalnych zachowań

Nasze wspólne zasady postępowania 

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych oraz organizacje szkolne

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Działalność kół i innych zajęć pozalekcyjnych

Olimpiady, konkursy, turnieje, festiwale, quizy

Podręczniki do „Edukacji Europejskiej”

 

Polecane zasoby edukacyjne w sieci

Szkolna Platforma Edukacyjna (SZPE)

 

Ważne terminy

Dodatkowe dni wolne

Kalendarz wydarzeń i uroczystości w roku szkol. 2017/2018

Godziny lekcyjne, dzwonki 

Plan dowozów i odwozów

Plan lekcji 

e-Dziennik