Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/19

  1. Magdalena Meiborg – Przewodnicząca
  2. Karolina Dalszewska – Wiceprzewodnicząca
  3. Katarzyna Gruszewska – Skarbnik

Wydarzenia związane z udziałem Rady Rodziców