Ostatnia aktualizacja strony dnia 25.04.2018 roku.

Dla rodziców

Punkt Przedszkolny

Ważne terminy

Dodatkowe dni wolne

Kalendarz wydarzeń i uroczystości w roku szkol. 2017/2018

Oferta zajęć pozalekcyjnych oraz organizacje szkolne

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Raport z ewaluacji całościowej zewnętrznej(233 str. ; 3,5 MB) 

Informacja o Koncepcji Rozwoju Szkoły

„Wyprawka szkolna” 

Godziny lekcyjne, dzwonki 

Plan dowozów i odwozów

Plany lekcji

e-Dziennik