Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie » Dla rodziców
Ostatnia aktualizacja strony dnia 08.07.2018 roku.

Dla rodziców

Punkt Przedszkolny

Zebrania z rodzicami

Ważne terminy

Dodatkowe dni wolne

Kalendarze uroczystości

Oferty zajęć pozalekcyjnych

Szkolne zestawy podręczników

Raport z ewaluacji całościowej zewnętrznej

„Wyprawka szkolna” 

Godziny lekcyjne, dzwonki 

Plan dowozów i odwozów

Plany lekcji

e-Dziennik