Ostatnia aktualizacja strony dnia 23.08.2017 roku.

Dla rodziców

Punkt Przedszkolny

Raport z ewaluacji całościowej zewnętrznej(233 str. ; 3,5 MB) 

Informacja o Koncepcji Rozwoju Szkoły

„Wyprawka szkolna” 

Godziny lekcyjne, dzwonki 

e-Dziennik