Ostatnia aktualizacja strony dnia 14.02.2018 roku.

Raporty – wyniki sprawdzianów „na wejście” i „na wyjście”

KONIEC  ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Klasa I (dane dla p. E. Formeli)

Klasa II (dane dla p. D. Szczutkowskiej)

Klasa III (dane dla p. D. Bugajskiej do wiadomości p. A. Domina-Jasińskiej)

Klasa IV  (dane dla p. K. Włoch-Czapiewskiej)

Klasa V (dane dla p. K. Leończyk)

Klasa VI (dane dla p. P. Olszewskiej)

(hasła dostępne w sekretariacie szkoły)