Ostatnia aktualizacja strony dnia 25.04.2018 roku.

Raporty – wyniki sprawdzianów „na wejście” i „na wyjście”

KONIEC I SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Klasa I (dane dla p. A. Domina-Jasińskiej)

Klasa II (dane dla p. E. Formeli)

Klasa III (dane dla p. D. Szczutkowskiej)

Klasa IV (dane dla p. D. Bugajskiej)

Klasa V  (dane dla p. K. Włoch-Czapiewskiej)

Klasa VI (dane dla p. K. Leończyk)

Klasa VII (dane dla p. P. Olszewskiej)

(hasła dostępne w sekretariacie szkoły)