Zespół do spraw Ewaluacji Bezpieczeństwa w Szkole

Skład Zespołu:

p. G. Klin (przewodniczący),
p. K. Leończyk,
p. E. Formela.

Wydarzenia związane z bepieczeństwem