Ostatnia aktualizacja strony dnia 28.08.2018 roku.

Zespół do spraw Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych

p. D. Bugajska (przewodnicząca),
Nauczyciele uczący w kl. I-VI.

Spotkania Zespołu

Wydarzenia związane z działalnością Zespołu