Zespół do spraw Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych

p. D. Bugajska (przewodnicząca),
Nauczyciele uczący w kl. I-VI.

Spotkania Zespołu

Wydarzenia związane z działalnością Zespołu