Ostatnia aktualizacja strony dnia 28.08.2018 roku.

Zespół do spraw Diagnozy Potrzeb Edukacyjnych Uczniów

Skład Zespołu:

p. K. Leończyk, (przewodnicząca),
p. A. Wierzchnicka,
wychowawcy oddz. przedszkolnych i klas I-VI.

Realizacja potrzeb edukacyjnych uczniów: