Sprawdziany zewnętrzne klas III

Trzecioteścik – 2011

Trzecioteścik – 2012

Trzecioteścik – 2013

Trzecioteścik – 2014

Trzecioteścik – 2015

Trzecioteścik – 2016

Trzecioteścik – 2017

Trzecioteścik – 2018