Sprawdziany na zakończenie szkoły podstawowej

Sprawdzian w roku  szkolnym 2010/2011

Sprawdzian w roku szkolnym 2011/2012

Sprawdzian w roku szkolnym 2012/2013

Sprawdzian w roku szkolnym 2013/2014 

Sprawdzian w roku szkolnym 2014/2015 

Sprawdzian w roku szkolnym 2015/2016 

Porównanie wyników z okresu 2004-2016

Wydarzenia związane ze sprawdzianami