Ostatnia aktualizacja strony dnia 12.12.2017 roku.

Rządowy program – „Cyfrowa Szkoła”

Jesteśmy w „Cyfrowej Szkole” – informacje o zakwalifikowaniu

Krótki opis programu

Zespół TIK

Szkolenia

Wydarzenia związane z programem