Projekt unijny – „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” (szkolenie w ramach „Cyfrowej Szkoły”)

Krótko o projekcie

Etapy realizacji

Samouczki

O licencjach

Otwarte zasoby edukacyjne (definicje,przykłady)

Zasoby edukacyjne w sieci – zbiór linków

Notebook 11 – podręcznik użytkownika

Spotkania zespołu

Dobre praktyki

Wydarzenia związane z projektem