Ostatnia aktualizacja strony dnia 08.08.2017 roku.

Nauczanie i frekwencja

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2014/2015 

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Porównanie wyników w latach 2004-2017