Droga wychowawcza i ścieżki edukacyjne

DROGA WYCHOWAWCZA

  1. Rodzina
  2. Środowisko
  3. Region
  4. Ojczyzna
  5. Świat

 

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów i zajęć:

  1. Edukacja prozdrowotna
  2. Edukacja patriotyczna i obywatelska
  3. Edukacja ekologiczna
  4. Edukacja czytelnicza i medialna
  5. Edukacja regionalna