Dodatkowe dni wolne 2018/19

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze są prowadzone w ramach świetlicy):

12 października 2018

2 listopada 2018

21 grudnia 2018

15,16,17 kwietnia 2019 (Egzamin Ósmoklasisty)

30 kwietnia 2019