Data: 29 stycznia, 2017

Nasz udział w WOŚP

Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem włączyli się w zbiórkę środków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie zebrane pieniądze zasilą Fundację, której celem jest ratowanie życia i zdrowia dzieci oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że i w tym roku mogliśmy pomóc.

Organizacja i komentarz
pedagog p. K. Leończyk

Data: 10 stycznia, 2017

Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie, chętnie podejmują na zajęciach ciekawe tematy. Tym razem dzieci z przedszkola , uczniowie klas I – III oraz klas IV – VI razem ze swoimi wychowawcami wzięły udział w akcji promującej honorowe oddawanie krwi – „Twoja krew, moje życie”, we współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Dzięki akcji dowiedziały się, jak ważna jest krew dla człowieka i w jaki sposób można pomóc innym ludziom. Dowiedziały się, że krwi nie można niczym zastąpić, ani nie można jej sztucznie wyprodukować. Zdobytą wiedzę, uczniowie będą mogli przekazać swoim najbliższym, którzy w przyszłości mogą stać się Honorowymi Dawcami Krwi.

Organizacja z ramienia szkoły i komentarz
p. D.Szczutkowska

Data: 8 stycznia, 2017

Wielkie serca

Uczniowie szkoły mają wielkie serca. Lubią pomagać. W akcji „Góra Grosza” zebrano kwotę 92 zł 26 gr . Pieniądze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci , które nie wychowują się w swojej rodzinie. Dużym powodzeniem cieszyła się też akcja zbierania karmy dla zwierząt w schronisku. Zebrano ponad 100 kg żywności. Jak co roku, nad przeliczeniem pieniędzy czuwał Samorząd Szkolny. Wszystkim zaangażowanym w akcje uczniom bardzo dziękujemy.

Organizacja i komentarz
pedagog szkolny
p. K. Leończyk