Data: 31 października, 2013

Pamiętamy … Wspominamy …

W tle nastrojowa muzyka, okolicznościowe dekoracje, jesienne barwy i … cisza, która wzrusza. Tak było podczas uroczystego apelu w dniu 30.10.2013 r. Pielęgnujemy nasze piękne polskie tradycje – stąd uczniowie pod kierownictwem p. Anny Adamów– nauczycielki religii przygotowali inscenizację na Dzień Wszystkich Świętych. Z przejęciem słuchaliśmy recytacji, a „czeki dobroci” wypełniały nasze serca.

Data: 31 października, 2013

Na zajęciach doskonalących z matematyki

Matematyka – to przedmiot trudny i wielu uczniów ma z nim nie lada kłopoty. Jednak w naszej szkole jest także grono uczniów z kl. V-VI, którzy pragną poszerzać swą matematyczną wiedzę i dowiadywać się więcej. Uczniowie ci przybywają na zajęcia doskonalące z matematyki, gdzie rozwiązują zadania o podwyższonym stopniu trudności, pobudzające wyobraźnię lub przypominają sobie różne poznane już treści. Korzystają  z zasobów internetowych, pracują na notebookach lub tradycyjnie -w zeszytach i na kartach pracy.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska

Data: 29 października, 2013

Młodzi Europejczycy

Podczas poniedziałkowych zajęć z Edukacji Europejskiej uczniowie kl. VI dowiedzieli się – dzięki mapie Europy – gdzie leżą poszczególne kraje należące do Unii Europejskiej. Ponadto otrzymali zadanie, aby przy wykorzystaniu notebooków odszukać, a później przenieść na mapę konturową położenie konkretnych państw Wspólnoty. Nasi Młodzi Europejczycy wykonali zadanie bez najmniejszych trudności.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki