Data: 31 października, 2012

Przed Dniem Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych uczciliśmy ciekawą, piękną inscenizacją. Szanujemy i lubimy nasze polskie tradycje związane z tym Świętem. Zapalony znicz, szelest kolorowych liści i ciche wzruszenie …

Przygotowanie uroczystego apelu i inscenizacji:
p. I. Sikorska
p. L. Sikorska

Data: 30 października, 2012

Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczęszczać na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki. Na lekcje te przychodzą również uczniowie nie mający problemów w nauce tego przedmiotu-chętnie natomiast rozwiązują zadania, ponieważ są dla nich zabawą! Dodatkowe zajęcia z matematyki dają większe możliwości wszystkim uczniom, a wiedza przyswajana w formie gry staje się im bliższa. Odpowiednio dobrane zadania rozwiązywane na tablicy interaktywnej wyzwalają aktywność twórczą, ośmielają uczniów, pozwalają wykorzystać potencjalne możliwości każdego dziecka.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska

Data: 30 października, 2012

Drugi numer gazetki szkolnej

Ukazał się drugi numer gazetki szkolnej wydawanej w tym roku szkolnym przez Samorząd Szkolny. Gazetka cieszy się dużym powadzeniem i jest z zainteresowaniem czytana przez uczniów.