Ostatnia aktualizacja strony dnia 21.01.2018 roku.
Wpis z dnia: 22 czerwca, 2017

Sprawdziany na koniec roku szkolnego

Pod koniec roku szkolnego – w klasach IV, V i VI odbyły się sprawdziany dyrektorskie z j. polskiego, matematyki, historii, j. angielskiego i przyrody.

komentarz
p. G. Rożnowska